antikonvülzan ne demek?

Antikonvülzan ya da antiepileptik ilaç, epilepsi nöbetleri, bipolar bozukluk, nöropatik ağrı gibi durumların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan ilaç grubu.Nöbete sebep olan nöronların senkronize aktivitesini önleyerek nöbetlerin oluşmasını, tekrarlanmasını engeller.

İlaçlar

Aldehitler

Aromatik alil alkoller

Barbitüratlar

Benzodiazepinler

Status epileptikus tedavisinde kullanılanlar:

  • Diazepam (1963). Eğitimli kişilerce uygulanmalıdır.
  • Midazolam (N/A). Diazepam'e alternatif olarak kullanılır. Suda çözünebilirdir, ağız kenarına uygulanır, yutulmaz. Buccal mucosa tarafından emilir.
  • Lorazepam (1972). Hastanede enjeksiyon yöntemiyle uygulanır.

Nitrazepam, temazepam, ve özellikle nimetazepam güçlü antikonvülzan ilaçlardır. Ancak kullanımları -nadir de olsa- güçlü sedatif etki ve motor bozukluk gözlenebilir.

Kaynakça

Orijinal kaynak: antikonvülzan. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler