vibrio ne demek?

Vibrio, eğilmiş-çubuk şekilli gram-negatif bakterilerden oluşan bir bakteri cinsidir.123 türlerinin bazıları besin yolu ile geçen hastalıklara neden olur. Tipik olarak deniz suyunda bulunan Vibrio türleri oksidaz için pozitif test sonucu verirler ve spor oluşturmazlar.4

Vibrio adı kolera hastalarından 1854 yılında elde ettiği mikroorganizmaların hareketliliği dolayısıyla verilmiştir.5

Türler6

<table> <tbody> <tr class="odd"> <td><ul> <li><em><a href="Vibrio_aerogenes" title="wikilink">Vibrio aerogenes</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_aestivus" title="wikilink">Vibrio aestivus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_aestuarianus" title="wikilink">Vibrio aestuarianus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_agarilyticus" title="wikilink">Vibrio agarilyticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_agarivorans" title="wikilink">Vibrio agarivorans</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_albus" title="wikilink">Vibrio albus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_alfacsensis" title="wikilink">Vibrio alfacsensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_algicola" title="wikilink">Vibrio algicola</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_alginolyticus" title="wikilink">Vibrio alginolyticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_algivorus" title="wikilink">Vibrio algivorus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_aphrogenes" title="wikilink">Vibrio aphrogenes</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_aquaticus" title="wikilink">Vibrio aquaticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_areninigrae" title="wikilink">Vibrio areninigrae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_artabrorum" title="wikilink">Vibrio artabrorum</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_astriarenae" title="wikilink">Vibrio astriarenae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_atlanticus" title="wikilink">Vibrio atlanticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_atypicus" title="wikilink">Vibrio atypicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_azureus" title="wikilink">Vibrio azureus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_barjaei" title="wikilink">Vibrio barjaei</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_bivalvicida" title="wikilink">Vibrio bivalvicida</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_brasiliensis" title="wikilink">Vibrio brasiliensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_breoganii" title="wikilink">Vibrio breoganii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_campbellii" title="wikilink">Vibrio campbellii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_caribbeanicus" title="wikilink">Vibrio caribbeanicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_casei" title="wikilink">Vibrio casei</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_celticus" title="wikilink">Vibrio celticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_chagasii" title="wikilink">Vibrio chagasii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_cholerae" title="wikilink">Vibrio cholerae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_cidicii" title="wikilink">Vibrio cidicii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_cincinnatiensis" title="wikilink">Vibrio cincinnatiensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_comitans" title="wikilink">Vibrio comitans</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_coralliilyticus" title="wikilink">Vibrio coralliilyticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_coralliirubri" title="wikilink">Vibrio coralliirubri</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_cortegadensis" title="wikilink">Vibrio cortegadensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_crassostreae" title="wikilink">Vibrio crassostreae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_crosai" title="wikilink">Vibrio crosai</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_cyclitrophicus" title="wikilink">Vibrio cyclitrophicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_diabolicus" title="wikilink">Vibrio diabolicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_diazotrophicus" title="wikilink">Vibrio diazotrophicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_echinoideorum" title="wikilink">Vibrio echinoideorum</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_europaeus" title="wikilink">Vibrio europaeus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ezurae" title="wikilink">Vibrio ezurae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_fluvialis" title="wikilink">Vibrio fluvialis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_fortis" title="wikilink">Vibrio fortis</a></em></li> </ul></td> <td><p>  </p></td> <td><ul> <li><em><a href="Vibrio_fujianensis" title="wikilink">Vibrio fujianensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_furnissii" title="wikilink">Vibrio furnissii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_galatheae" title="wikilink">Vibrio galatheae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_gallaecicus" title="wikilink">Vibrio gallaecicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_gallicus" title="wikilink">Vibrio gallicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_gangliei" title="wikilink">Vibrio gangliei</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_gazogenes" title="wikilink">Vibrio gazogenes</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_gigantis" title="wikilink">Vibrio gigantis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_halioticoli" title="wikilink">Vibrio halioticoli</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hangzhouensis" title="wikilink">Vibrio hangzhouensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hannami" title="wikilink">Vibrio hannami</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_harveyi" title="wikilink">Vibrio harveyi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hepatarius" title="wikilink">Vibrio hepatarius</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hippocampi" title="wikilink">Vibrio hippocampi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hispanicus" title="wikilink">Vibrio hispanicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_hyugaensis" title="wikilink">Vibrio hyugaensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ichthyoenteri" title="wikilink">Vibrio ichthyoenteri</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_inusitatus" title="wikilink">Vibrio inusitatus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ishigakensis" title="wikilink">Vibrio ishigakensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_japonicus" title="wikilink">Vibrio japonicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_jasicida" title="wikilink">Vibrio jasicida</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_kanaloae" title="wikilink">Vibrio kanaloae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_lentus" title="wikilink">Vibrio lentus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_litoralis" title="wikilink">Vibrio litoralis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_madracius" title="wikilink">Vibrio madracius</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_mangrovi" title="wikilink">Vibrio mangrovi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_marisflavi" title="wikilink">Vibrio marisflavi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_maritimus" title="wikilink">Vibrio maritimus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_mediterranei" title="wikilink">Vibrio mediterranei</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_metoecus" title="wikilink">Vibrio metoecus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_metschnikovii" title="wikilink">Vibrio metschnikovii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_mexicanus" title="wikilink">Vibrio mexicanus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_mimicus" title="wikilink">Vibrio mimicus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_mytili" title="wikilink">Vibrio mytili</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_natriegens" title="wikilink">Vibrio natriegens</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_navarrensis" title="wikilink">Vibrio navarrensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_neonatus" title="wikilink">Vibrio neonatus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_neptunius" title="wikilink">Vibrio neptunius</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_nereis" title="wikilink">Vibrio nereis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_nigripulchritudo" title="wikilink">Vibrio nigripulchritudo</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_oceanisediminis" title="wikilink">Vibrio oceanisediminis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_olivae" title="wikilink">Vibrio olivae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ordalii" title="wikilink">Vibrio ordalii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_orientalis" title="wikilink">Vibrio orientalis</a></em></li> </ul></td> <td><p>  </p></td> <td><ul> <li><em><a href="Vibrio_ostreicida" title="wikilink">Vibrio ostreicida</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ouci" title="wikilink">Vibrio ouci</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_owensii" title="wikilink">Vibrio owensii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_pacinii" title="wikilink">Vibrio pacinii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_palustris" title="wikilink">Vibrio palustris</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_panuliri" title="wikilink">Vibrio panuliri</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_parahaemolyticus" title="wikilink">Vibrio parahaemolyticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_pectenicida" title="wikilink">Vibrio pectenicida</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_penaeicida" title="wikilink">Vibrio penaeicida</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_plantisponsor" title="wikilink">Vibrio plantisponsor</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_pomeroyi" title="wikilink">Vibrio pomeroyi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ponticus" title="wikilink">Vibrio ponticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_porteresiae" title="wikilink">Vibrio porteresiae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_proteolyticus" title="wikilink">Vibrio proteolyticus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_quintilis" title="wikilink">Vibrio quintilis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_rarus" title="wikilink">Vibrio rarus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_renipiscarius" title="wikilink">Vibrio renipiscarius</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_rhizosphaerae" title="wikilink">Vibrio rhizosphaerae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_rotiferianus" title="wikilink">Vibrio rotiferianus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ruber" title="wikilink">Vibrio ruber</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_rumoiensis" title="wikilink">Vibrio rumoiensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_sagamiensis" title="wikilink">Vibrio sagamiensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_salilacus" title="wikilink">Vibrio salilacus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_scophthalmi" title="wikilink">Vibrio scophthalmi</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_sinaloensis" title="wikilink">Vibrio sinaloensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_sinensis" title="wikilink">Vibrio sinensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_sonorensis" title="wikilink">Vibrio sonorensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_spartinae" title="wikilink">Vibrio spartinae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_splendidus" title="wikilink">Vibrio splendidus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_stylophorae" title="wikilink">Vibrio stylophorae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_superstes" title="wikilink">Vibrio superstes</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_tapetis" title="wikilink">Vibrio tapetis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_tasmaniensis" title="wikilink">Vibrio tasmaniensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_thalassae" title="wikilink">Vibrio thalassae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_toranzoniae" title="wikilink">Vibrio toranzoniae</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_tritonius" title="wikilink">Vibrio tritonius</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_tubiashii" title="wikilink">Vibrio tubiashii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_variabilis" title="wikilink">Vibrio variabilis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_viridaestus" title="wikilink">Vibrio viridaestus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_vulnificus" title="wikilink">Vibrio vulnificus</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_xiamenensis" title="wikilink">Vibrio xiamenensis</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_xuii" title="wikilink">Vibrio xuii</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_zhugei" title="wikilink">Vibrio zhugei</a></em></li> <li><em><a href="Vibrio_ziniensis" title="wikilink">Vibrio ziniensis</a></em></li> </ul></td> </tr> </tbody> </table>

Notlar

Orijinal kaynak: vibrio. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler