küresel rekabet endeksi ne demek?

Küresel Rekabet Endeksi dünya ülkelerinin, rekabetçilik puanlarına göre sıralanmış bir listesidir. Ülkelerin rekabetçilik puanları Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl tekrar edilen kapsamlı bir çalışma ile ölçülür. Dünya Ekonomik Forumu, yıllık düzenli toplantısını, İsviçre'nin Davos kentinde Ocak ayı içerisinde gerçekleştirir.

Yapılan çalışma, raporda yer alan 131 ekonomiden 11.000 iş dünyası lideri ile yapılan anketler sonucu gerçekleştirilmiştir. Anket soruları, bir ekonominin iş ortamını etkileyen ve kalıcı ekonomik kalkınmanın kritik belirleyicileri olan geniş bir faktörler yelpazesini kapsamayı amaçlar.

Sıralamalar, kamuya açık kesin verilerin kombinasyonu ve yönetici görüş anketlerinin sonuçları esas alınarak gerçekleştirilir.

2019 verileri

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Sıra<a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></th> <th><p>Ülke</p></th> <th><p>Puan</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>1</p></td> <td></td> <td><p>84.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>2</p></td> <td></td> <td><p>83.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>3</p></td> <td></td> <td><p>83.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>4</p></td> <td></td> <td><p>82.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>5</p></td> <td></td> <td><p>82.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>6</p></td> <td></td> <td><p>82.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>7</p></td> <td></td> <td><p>81.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>8</p></td> <td></td> <td><p>81.2</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>9</p></td> <td></td> <td><p>81.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>10</p></td> <td></td> <td><p>81.2</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>11</p></td> <td></td> <td><p>80.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>12</p></td> <td></td> <td><p>80.2</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>13</p></td> <td></td> <td><p>79.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>14</p></td> <td></td> <td><p>79.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>15</p></td> <td></td> <td><p>78.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>16</p></td> <td></td> <td><p>78.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>17</p></td> <td></td> <td><p>78.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>18</p></td> <td></td> <td><p>77.0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>19</p></td> <td></td> <td><p>76.7</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>20</p></td> <td></td> <td><p>76.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>21</p></td> <td></td> <td><p>76.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>22</p></td> <td></td> <td><p>76.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>23</p></td> <td></td> <td><p>75.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>24</p></td> <td></td> <td><p>75.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>25</p></td> <td></td> <td><p>75.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>26</p></td> <td></td> <td><p>74.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>27</p></td> <td></td> <td><p>74.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>28</p></td> <td></td> <td><p>73.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>29</p></td> <td></td> <td><p>72.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>30</p></td> <td></td> <td><p>71.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>31</p></td> <td></td> <td><p>70.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>32</p></td> <td></td> <td><p>70.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>33</p></td> <td></td> <td><p>70.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>34</p></td> <td></td> <td><p>70.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>35</p></td> <td></td> <td><p>70.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>36</p></td> <td></td> <td><p>70.0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>37</p></td> <td></td> <td><p>68.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>38</p></td> <td></td> <td><p>68.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>39</p></td> <td></td> <td><p>68.4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>40</p></td> <td></td> <td><p>68.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>41</p></td> <td></td> <td><p>67.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>42</p></td> <td></td> <td><p>66.8</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>43</p></td> <td></td> <td><p>66.7</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>44</p></td> <td></td> <td><p>66.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>45</p></td> <td></td> <td><p>65.4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>46</p></td> <td></td> <td><p>65.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>47</p></td> <td></td> <td><p>65.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>48</p></td> <td></td> <td><p>64.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>49</p></td> <td></td> <td><p>64.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>50</p></td> <td></td> <td><p>64.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>51</p></td> <td></td> <td><p>64.4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>52</p></td> <td></td> <td><p>64.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>53</p></td> <td></td> <td><p>63.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>54</p></td> <td></td> <td><p>63.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>55</p></td> <td></td> <td><p>62.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>56</p></td> <td></td> <td><p>62.8</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>57</p></td> <td></td> <td><p>62.7</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>58</p></td> <td></td> <td><p>62.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>59</p></td> <td></td> <td><p>62.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>60</p></td> <td></td> <td><p>62.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>61</p></td> <td></td> <td><p>62.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>62</p></td> <td></td> <td><p>62.0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>63</p></td> <td></td> <td><p>61.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>64</p></td> <td></td> <td><p>61.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>65</p></td> <td></td> <td><p>61.7</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>66</p></td> <td></td> <td><p>61.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>67</p></td> <td></td> <td><p>61.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>68</p></td> <td></td> <td><p>61.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>69</p></td> <td></td> <td><p>61.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>70</p></td> <td></td> <td><p>60.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>71</p></td> <td></td> <td><p>60.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>72</p></td> <td></td> <td><p>60.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>73</p></td> <td></td> <td><p>60.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>74</p></td> <td></td> <td><p>60.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>75</p></td> <td></td> <td><p>60.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>76</p></td> <td></td> <td><p>59.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>NEW 77</p></td> <td></td> <td><p>58.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>78</p></td> <td></td> <td><p>58.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>79</p></td> <td></td> <td><p>58.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>80</p></td> <td></td> <td><p>58.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>81</p></td> <td></td> <td><p>57.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>82</p></td> <td></td> <td><p>57.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>83</p></td> <td></td> <td><p>57.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>84</p></td> <td></td> <td><p>57.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>85</p></td> <td></td> <td><p>57.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>86</p></td> <td></td> <td><p>56.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>87</p></td> <td></td> <td><p>56.4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>88</p></td> <td></td> <td><p>56.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>89</p></td> <td></td> <td><p>56.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>90</p></td> <td></td> <td><p>55.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>91</p></td> <td></td> <td><p>55.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>92</p></td> <td></td> <td><p>54.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>93</p></td> <td></td> <td><p>54.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>94</p></td> <td></td> <td><p>54.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>95</p></td> <td></td> <td><p>54.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>96</p></td> <td></td> <td><p>54.0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>97</p></td> <td></td> <td><p>53.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>98</p></td> <td></td> <td><p>53.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>99</p></td> <td></td> <td><p>53.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>100</p></td> <td></td> <td><p>52.8</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>101</p></td> <td></td> <td><p>52.7</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>102</p></td> <td></td> <td><p>52.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>103</p></td> <td></td> <td><p>52.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>104</p></td> <td></td> <td><p>52.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>105</p></td> <td></td> <td><p>52.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>106</p></td> <td></td> <td><p>52.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>107</p></td> <td></td> <td><p>51.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>108</p></td> <td></td> <td><p>51.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>109</p></td> <td></td> <td><p>51.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>110</p></td> <td></td> <td><p>51.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>111</p></td> <td></td> <td><p>51.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>112</p></td> <td></td> <td><p>50.8</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>113</p></td> <td></td> <td><p>50.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>114</p></td> <td></td> <td><p>49.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>115</p></td> <td></td> <td><p>48.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>116</p></td> <td></td> <td><p>48.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>117</p></td> <td></td> <td><p>48.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>118</p></td> <td></td> <td><p>48.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>NEW 119</p></td> <td></td> <td><p>47.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>120</p></td> <td></td> <td><p>46.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>121</p></td> <td></td> <td><p>46.4</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>122</p></td> <td></td> <td><p>46.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>123</p></td> <td></td> <td><p>46.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>124</p></td> <td></td> <td><p>45.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>125</p></td> <td></td> <td><p>45.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>126</p></td> <td></td> <td><p>44.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>127</p></td> <td></td> <td><p>44.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>128</p></td> <td></td> <td><p>43.7</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>129</p></td> <td></td> <td><p>43.6</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>130</p></td> <td></td> <td><p>43.4</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>131</p></td> <td></td> <td><p>42.9</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>NEW 132</p></td> <td></td> <td><p>42.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>133</p></td> <td></td> <td><p>41.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>134</p></td> <td></td> <td><p>40.9</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>135</p></td> <td></td> <td><p>40.3</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>136</p></td> <td></td> <td><p>38.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>137</p></td> <td></td> <td><p>38.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>138</p></td> <td></td> <td><p>36.3</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>139</p></td> <td></td> <td><p>36.1</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>140</p></td> <td></td> <td><p>35.5</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>141</p></td> <td></td> <td><p>35.1</p></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> </ol> </section>

Küresel Rekabet Endeksi 2007-2006 karşılaştırması

Ülke/Ekonomi2007-2008 Sıra2007-2008 Puan2006-2007 SıraDeğişim
ABD15,6710
İsviçre25,624+2
Danimarka35,5530
İsveç45,549+5
Almanya55,517+2
Finlandiya65,4960
Singapur75,458+1
Japonya85,435-3
İngiltere95,412-7
Hollanda105,4011+1
...............
Meksika524,26520
Türkiye534,2558+5
Endonezya544,24540

Küresel Rekabet Endeksi 2006-2005 karşılaştırması

Ülke/Ekonomi2006 Sıra2006 Puan2005 SıraDeğişim
İsviçre15,814+3
Finlandiya25,7620
İsveç35,747+4
Danimarka45,703-1
Singapur55,6350
ABD65,611-5
Japonya75,6010+3
Almanya85,586-2
Hollanda95,5611+2
İngiltere105,549-1
...............
Meksika584,1859+1
Türkiye594,1471+12
Jamaika604,1063+3

Kaynakça

Dünya Ekonomik Forumu

Ayrıca bakınız

Orijinal kaynak: küresel rekabet endeksi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler