finans-kapital ne demek?

Rekabetçi kapitalizmin aksine şirketlerin rekabet etmediği, yasal olarak ya da yasadışı şekilde anlaşmalar yaparak birleştiği ya da beraber büyüdüğü, tekelleştiği ve rakipsiz hale geldiği ekonomik sistem. Tekelci kapitalizm, mali oligarşi ya da iktisadi sermaye olarak da kullanımları mevcuttur.

Terimin kullanımı ilk olarak kapitalizmin emperyalizm çağına girdiğini tespit eden Marksist kuramcı Lenin tarafından ortaya konulmuştur. Serbest rekabetçi dönemden çıkan kapitalizmin, bankalar, borçlandırma, para basma yetkisini ele alma ya da politik yolla rakiplerini ortadan kaldırması ve irileşerek rakipsiz hale gelmesi ile birlikte finans-kapital haline geldiği tespiti yapılıyor.

Ülkemizde finans-kapital terimi, Hikmet Kıvılcımlı ve onun teorik mirasını devam ettiren gruplar tarafından sık sık kullanılmaktadır. Türkiye'de hakim zümrenin, burjuva sınıfı içindeki finans-kapital olduğunu belirten Kıvılcımlı, bu zümrenin tefeci-bezirganlık zümresini Avrupa'daki örneklerine benzer bir şeklin tersine, ortadan kaldırmayarak onunla birlikte müttefiklik kurduğunu belirtir.

Bugün Finans-Kapital zümresinin toplandığı örgütler olarak uluslararası düzeyde Davos konferansı örnek verilebilir. Türkiye'de ise finans-kapital TÜSİAD, TİSK ve TOBB örgütlerinde derlenmiştir.

Orijinal kaynak: finans-kapital. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler