ekte sunulmuştur nasıl yazılır ne demek?

"Ekte sunulmuştur" ifadesi, bir belge veya dosyanın başka bir belgeye veya iletişime ek olarak sunulduğunu belirtmek için kullanılan bir ifadedir. Örneğin, bir e-posta veya mektupla birlikte bir dosya gönderdiğinizde, ekte sunulmuştur ifadesini kullanabilirsiniz.

"Ekte sunulmuştur" ifadesi, Türkçe yazım kurallarına göre doğru bir şekilde yazılmıştır. "Ekte" kelimesi, belgenin ek olarak sunulduğunu ifade etmek için kullanılırken, "sunulmuştur" fiili ise olayın gerçekleştiğini bildirir. Çoğunlukla iş veya resmi yazışmalarda kullanılan bu ifade, net ve anlaşılır bir şekilde belgenin veya dosyanın ekte olduğunu ifade etmek için tercih edilen bir ifadedir.

Bu ifadeyi kullanırken, belgenin veya dosyanın ne olduğunu veya neden ek olarak sunulduğunu belirtmek için daha fazla açıklama yapmayı unutmayın. Örneğin, "Ekte sunulmuştur, iş sözleşmesi bir örneği." şeklinde bir ifade kullanabilirsiniz. Bu, alıcının belgenin ne olduğunu ve neden gönderildiğini anlamasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, "ekte sunulmuştur" ifadesi Türkçe yazım kurallarına uygun olarak doğru bir şekilde yazılmıştır ve bir belgenin veya dosyanın ek olarak sunulduğunu ifade etmek için kullanılır.