bitik höyük ne demek?

Arkeolojik Höyük
Adı:
il:
İlçe:
Köy:
Türü:
Tahribat:
Tescil durumu:
Tescil No ve derece:
Tescil tarihi:
Araştırma yöntemi:
<span style="font-size: 91%"></span>
</div>

Bitik Höyük, Ankara İl merkezinin 42 km kuzeybatısında, Kahramankazan İlçesine bağlı Bitik Köyü yakınlarında yer alan bir höyüktür. Tepe, 250 x 240 metre boyutlarında olup 18 metre yüksekliktedir.1

Kazılar

Höyükte 1942 yılında Prof. Remzi Oğuz Arık başkanlığında kısa dönemli bir kazı çalışması yapılmıştır.2

Tabakalanma

Kazılarda Klasik Dönem, Frig, Hitit, Kalkolitik Çağ ve Erken Tunç Çağı II. evre tabakaları ortaya çıkarılmıştır. Bu kazılarda ova taban suyu ile karşılaşıldığı için ana toprağa kadar inilememiştir. Daha sonra 1994 yılında Japon Anadolu Arkeolojisi Enstitüsü'nden Sachihiro Omura tarafından araştırma yapılmıştır.3

Buluntular

Kazılarda Karaoğlan Höyük buluntularına benzeyen, içi siyah boya astarlı, dışı açık parlak yüzey renkli çanak çömlek parçaları bulunmuştur.4

Bitik Höyük'le ilgili en önemli buluntu, kazılarda değil, kerpiç yapmak için açılan bir çukurda rastlantı sonucu bulunan Bitik Vazosudur. Dört parça halinde ele geçen vazo, silindir boyunlu, geniş ağızlı, yumurta gövdeli ve dört şerit kulpludur. Bezemeler üst üste yerleşmiş üç frizden oluşmakta ve kutsal evlilik (hieros gamos5) törenini konu almaktadır.6

Tahribat durumu

Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri – TAY Projesi tarafından hazırlanan 2002 yılı tahribat raporunda höyüğün bütünüyle tahrip edilmiş olduğu belirtilmektedir.7

Notlar

<div class="references-small"> <references group=not/> </div>

Dış bağlantılar

Kaynakça

Orijinal kaynak: bitik höyük. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Hieros gamos, özellikle Ortadoğu ve Anadolu'nun tarımcı topluluklarında görülen, bereket tanrı ve tanrıçalarının, yeryüzüne bereketi getirmek için cinsel birleşmesini simgeleyen ritüellerdir. – Cengiz Çetin, Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüelleri

  2. İsmail Coşkun, [http://www.belgeler.com/blg/18ej/hitit-sanatinda-lituus-tasvirleri-the-lituus-depictions-in-the-hittite-artHitit Sanatında Lituuts Tasvirleri]

Kategoriler