anksiyete bozukluğu ne demek?

Anksiyete bozukluğu ya da kaygı bozukluğu kişinin işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen çeşitli korku, kaygı veya anksiyete bozukluklarına verilen genel kapsamlı bir addır1. Bu tür bozuklukların toplumun %18'ini etkilediğine inanılmaktadır.2

Tanısı

Anksiyete aslında herkesin zaman zaman hissettiği normal ve yaygın bir duygudur. Anksiyete ancak kişinin günlük hayatındaki işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeye başladığı zaman sorun olarak kabul edilir. Anksiyetenin tanısı için aşağıdaki ölçütler kullanılabilir.

  • Kişinin anksiyeteden dolayı meslek ve aile yaşamında güçlüklerle karşılaşması
  • Arkadaş, komşu, tanıdık ve aile üyeleri ile olan ilişkilerde sorunlara yol açması
  • Günün büyük bir bölümünde kişinin aklını meşgul etmesi
  • Kişinin korku ve kaygılarını kontrol altında bulundurmakta güçlük çekmesi
  • Bu durumun en az 6 aydır devam etmekte olması

Çeşitleri

Anksiyete birden fazla biçimde ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır3:

Tedavisi

Anksiyete bozuklukları ilaç tedavisi veya psikoterapi ile tedavi edilir. Kullanılan ilaçlar arasında sertralin, sitalopram, fluoksetin, paroksetin ve fluvoksamin gibi selektif serotonin gerialım inhibitörleri veya alprazolam, clonazepam ve diazepam gibi anksiyolitik ilaçlar vardır. Anksiyete için en yaygın kullanılan psikoterapi yöntemi Bilişsel Davranışçı Terapi'dir.5

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Orijinal kaynak: anksiyete bozukluğu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler