yürütme erki ne demek?

Yürütme erki; devlet kamu yönetiminin günlük yönetimi için tek yetkiyi ve sorumluluğu alan devlet gücüdür. Gücün ayrı devlet erklerine bölüştürülmesi cumhuriyetçi güçler ayrılığı düşüncesinden gelir.

Yürütme yetkilisi, yasa çıkarmadan (yasama organının görevi) ya da onları yorumlamadan (yargının görevi) sorumlu değildir. Yürütmenin görevi yasama organınca yazılmış ve yargı düzenince yorumlanmış yasaları uygulamaktır.

Yürütme erki yapıları

Yürütme erkinin yapısı aşağıdaki şekillerde olduğu gibi değişkenlik gösterebilmektedir:

Parlamenter sistem ve yarı başkanlık sisteminde cumhurbaşkanı; devletin sembolik önderi.

Parlamenter sistem ve yarı başkanlık sisteminde başbakan; devletin işlevini yerine getirir, kamu yönetiminin başındadır ve yasaları, anayasa çerçevesinde uygular.

Başkanlık sisteminde doğrudan halk tarafından seçilen başkan; kuvvetler ayrılığına dayalı bir demokrasinin başındadır. Genellikle bu makam, başkan yardımcısı pozisyonuyla birlikte bulunur.

Devletin silahlı güçlerini komuta eden ve askerî siyaseti belirleyen devlet başkanı.

Yeni bir yasanın geçişini ya da geri çevrilişini zorlayarak yasama organını etkiler (bu, veto gücünün kullanımını da içerir).

Devletin büyükelçilerini denetler ve dış siyasetin belirlenmesinde rol oynar.

Ayrıca bakınız

Orijinal kaynak: yürütme erki. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler