demokrasi Ne Demek?

Çok temel anlamıyla halk yönetimi anlamına gelir. Yöneticileri halkın seçtiği ve bu yöneticilerin uyması gereken kuralların da dolaylı biçimde sadece halk tarafından belirlendiği (halk oylamalarıyla) düzenin adıdır.

İkincil anlamı ise insanların düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, dolayısıyla ifade özgürlüğünün olduğu ve halkın düşüncesinin sadece lafta değil uygulamada da yönetime geçirilebilme derecesidir. Bu anlamıyla demokrasi bir var/yok durumunundan ziyade göreceli bir derecelilik arz eder. Başka bir ifadeyle bir ülkede demokrasinin kalitesi ne kadar yüksekse o ülkede o kadar çok demokrasi vardır denebilir.