turnover ne demek?

Turnover işletmelerin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği satışların, stoğun ve piyasa değerinin bir tür ölçüsüdür. Bu ölçüt, bir işletmenin performansını gösteren önemli bir finansal veri olarak kabul edilir.

İşletmelerin satış hacmi, satış fiyatları ve satış yapılan müşteri profilinin değişmesi, işletmenin elde ettiği turnover'ı etkileyebilir. Ayrıca işletmenin sektöründeki diğer firmalarla olan rekabeti, ekonomik koşulları, pazarlama stratejilerini, ürünlerin kalitesini ve işletmenin sürekliliğini de turnover üzerinde etkili olabilir.

Turnover genellikle yıllık bazda hesaplanır ve bu veri işletmenin karlılığı, finansal durumu, büyümesi ve potansiyeli hakkında bilgiler verir. Bir yıl içindeki turnover oranı, işletmenin satışın ne kadarının bir yıl içinde yapıldığını gösterir. Bunun yanında işletmeler belirli bir süre zarfında elde ettikleri turnover'ı da raporlayabilirler.

İyi bir turnover oranına sahip bir işletme, yüksek satış potansiyeli, düzenli müşteri ve pazarlama stratejileri ile diğer firmalardan ayrılabilir. Bu nedenle, işletmeler genellikle turnover'ı artırmak ve sürdürülebilir bir performans sağlamak için çeşitli stratejiler kullanır.