till until farkı ne demek?

"til" ve "until" kelimeleri, zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılan iki farklı dil bilgisi yapısıdır.

"till", "until" kelimesinin kısaltmasıdır ve aynı anlama gelir. İkisi de belirli bir noktadan başlayıp başlangıç veya hedef zamanına kadar olan süreyi ifade eder.

Örneğin:

  1. I will stay at the library till 5 pm. (5'e kadar kütüphanede kalacağım.)
  2. I can't wait until the weekend. (Hafta sonunu bekleyemiyorum.)

Aralarındaki tek fark, kullanımlarıdır. "till" yaygın olarak konuşma dilinde kullanılırken, "until" daha çok yazılı dilde tercih edilmektedir. Ayrıca "till" daha resmi olmayan bir ifadedir ve konuşma diline daha uygundur.

Bu nedenle, "till" ve "until" kelimeleri arasındaki temel fark, kullanım ve tercih edildikleri dil seviyesidir. Anlam olarak aynıdırlar ve bir şeyin başlangıç veya hedef zamanına kadar olan süreyi ifade etmek için kullanılırlar.