tillo ne demek?

Tillo, önceki adıyla Aydınlar, Türkiye'nin Siirt ilinin bir ilçesidir.

Tillo, Doğu Anadolu'daki din eğitiminde önemli yeri olan medrese kültürünün önde gelen merkezlerinden birisiydi. Doğu illerinde ve Tillo'da doğmuş pek çok İslâm âlimi bu medreselerde yetişmiştir. Bunlardan bazıları; Şeyh Mansur, Şeyh Mücahid,Gavs-ül Memduh (k.s)1. İsmail Fakirullah hz. ve Erzurumlu İbrahim Hakkı hz.'dır.

Tarihçe

1953 yılındaki 6068 sayılı Kanunla Tillo köyünde nahiye (bucak) kuruldu. Tillo nahiyesinde Tillo köyü merkez olmak üzere 10 Ekim 1957'de belediye kuruldu. Tillo nahiyesi, 18 Mayıs 1990'daki 3647 sayılı Kanun ile "Aydınlar" adıyla ilçe haline getirildi.2 İlçe adının eski adıyla değiştirilmesi için Ekim 2013 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulan yasa teklifinin3 30 Ekim 2013 tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşmasının4 ardından 7 Kasım 2013 tarihli Resmî Gazetede yayınlanmasıyla ilçenin adı Tillo olarak değiştirildi.5

Nüfus

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: tillo. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Evliyalar.net - Evliya, Sahabe, Peygamber Kabirleri|erişimtarihi=7 Kasım 2022|dil=Türkçe|soyadı=admin}}

Kategoriler