tebliğ Ne Demek?

Tebliğ bildirme anlamına gelir. Bir öğretiyi veya bir bilgiyi birisine aktarmak eylemidir.