non serviam ne demek?

Non serviam, Latince "Hizmet etmeyeceğim" anlamına gelen bir ifadedir. İlk kez Şeytan tarafından Tanrı'ya karşı kullanıldığına inanılmaktadır.

Bugün non serviam bir dizi siyasi, kültürel ve dini grup tarafından isyan etme isteklerini ifade etmek için kullanılan bir slogandır. Statüko olmuş yerleşik ortak inançlara ve örgütsel yapılara karşı radikal bir görüşü ifade etmek için kullanılabilir.

Kullanımı

Latince Vulgata'da Yeremya, İsrail halkının Tanrı'yı reddettiklerini ifade etmek için "non serviam" dediklerinden yakınıyor (Yeremya 2:20). Bu ifade, Şeytan'ın cennetten kovulması için geçerli olacak şekilde, Tanrı'yı reddetmenin temel tarzının genel bir ifadesi haline geldi.

Günümüzde bu ifade dini niteliğinden sıyrılıp politik anlamda bir radikalizmin dışa vurumu haline gelmiştir.1

Kaynakça

Orijinal kaynak: non serviam. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. cf. e.g. A. Olson, "Exile and Literary Modernism Initiation", in: A. Eysteinsson et al., Modernism Vol. 2, Amsterdam/Philadelphia 2007

Kategoriler