manavlar rum mu ne demek?

Rumlar, Akdeniz bölgesinde özellikle de Yunanistan ve Kıbrıs adasında yaşayan bir etnik grup olarak bilinirler. Rumların kökeni Antik Yunan dönemine kadar uzanır. Rumlar, Ortodoks Hristiyanlık inancını benimseyen bir millettir.

Rumlar, tarih boyunca birçok önemli medeniyete ev sahipliği yapmışlardır. Antik Yunan ve Bizans dönemlerinde Yunanlılar olarak anılan Rumlar, birçok sanat, felsefe ve bilim dalında önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ayrıca Bizans İmparatorluğu'nun kurucu etnik grubunu oluşturan Rumlar, uzun zaman boyunca Avrupa ve Asya'nın en güçlü imparatorluklarından birini yönetmişlerdir.

Rumlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girdikten sonra Osmanlı idaresinde yaşamaya devam etmişlerdir. Ancak 19. yüzyılda milliyetçilik akımlarının yükselmesiyle Rumlar da kendi milliyetçilik fikirlerini benimsemeye başlamışlardır. Bu dönemde Rumlar, bağımsızlık ve Yunanistan'a bağlanma istekleriyle öne çıkmışlardır. 1821-1830 yılları arasında gerçekleşen Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda Rumlar, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı isyan etmişler ve Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanmışlardır.

Kıbrıs, adanın tamamının bağımsızlık kazanmasıyla birlikte hem Türk hem de Rum toplumunun yaşadığı bir bölge haline gelmiştir. 1960'ta bağımsızlığını kazanan Kıbrıs Cumhuriyeti, 1963-1974 yılları arasında yaşanan etnik çatışmalar sonucu bölünmüştür. Rumlar, Kıbrıs'ın güneyinde çoğunluğu oluştururken, Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla ayrı bir devlet kurmuşlardır.

Günümüzde Rumlar, Yunanistan ve Kıbrıs adasında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir topluluktur. Aynı zamanda diaspora olarak da farklı ülkelerde yaşayan bir Rum diasporası bulunmaktadır. Rum kültürü, tarih, sanat ve edebiyat gibi alanlarda zengin ve derin bir geçmişe sahiptir. Rumlara özgü danslar, müzikler, yemekler ve gelenekler hala yaşatılmaktadır.