mühim değil ne demek?

"Mühim değil" Türkçe bir ifadedir ve genellikle bir şeyin öneminin olmadığını veya bir sorunun önemsiz olduğunu ifade etmek için kullanılır. Örneğin, biri size "Benim kalemim nerede?" diye sorduğunda ve kalem bulunamadığında "Mühim değil, benimki deyip veririm sana" diyebilirsiniz. Bu ifade genellikle rahatlatıcı veya destekleyici bir anlam taşır ve kişinin endişesini hafifletmeye yardımcı olabilir.