kıtipiyoz kimlere denir ne demek?

Kıtipiyoz terimi, Türkçe'nin özgün bir dil öğesi olan Kıtipi adlı eserden türetilmiştir. Kıtipi, divan şairlerine hitaben yazılan, şiirlerin inceliklerini anlatan bir manzume olarak bilinir. Kıtipiyoz da ana kaynakta Kıtipi'ye değinilerek bu tarzı seven ve onun kurallarına uyan kişileri tanımlamak için kullanılan bir deyimdir.

Kıtipiyoz terimi, genellikle edebiyatla ilgilenen, divan şiiri ve Türk edebiyatı kurallarına bağlı kişileri tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler, genellikle eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı ve klasik şiirle ilgilenirler. Kıtipiyozlar, ilgili dönemdeki edebi kurallara sadık kalarak şiir yazmayı tercih ederler ve bu kuralları önemserler.

Kıtipiyozlar, geleneksel şiir alışkanlıklarına bağlı, ölçülü ve kuralcı bir dille yazılan şiirleri tercih ederler. Başta divan şairleri olmak üzere, Nazım Hikmet, Orhan Veli Kanık gibi modern şairlerin şiirlerinde sıklıkla günlük konuşma dilini kullanmaları ve serbest vezin tercihleri, kıtipiyozlar tarafından eleştirilebilir.

Ancak, kıtipiyoz terimi zamanla hafif bir alaycılık veya olumsuz anlam taşıyacak şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu nedenle, Kıtipiyozların ince ve ahenkli dilin, bazı kişilere göre estetikten uzak bir kalıp haline gelmesi ve kendilerini çağdaş şiirden koparmaları eleştirilmektedir.

Sonuç olarak, kıtipiyozlar genellikle geleneksel şiir kurallarına ve divan şairlerine olan tutkularıyla bilinen, kuralcı ve ölçülü bir dil kullanmayı tercih eden kişileri tanımlamak için kullanılan bir terimdir.