indüklenmek ne demek?

İndüksiyon, bir nesnenin veya sistemin üzerinde bir etki olmaksızın elektrik akımlarını veya manyetik alanları oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu etki, manyetik alan içinde hareket eden bir iletken veya manyetik malzeme tarafından üretilir.

Elektriksel indüksiyon, manyetik alan değişiklikleri ile oluşabilir. Bu, bir manyetik alanın belirli bir bölgeden geçerken bir elektromotor etki yaratabileceği anlamına gelir. Bu, nesnelerin enerji üretmek veya manyetik alanlara karşı duyarlılıklarını belirlemek için kullanılabileceği anlamına gelir.

Manyetik indüksiyon, bir manyetik alan oluşturarak gerçekleştirilebilir. Bu, bir manyetik alana maruz kalan bir malzemenin veya nesnenin manyetikliğinde bir değişikliğe neden olabilir. Bu, alternatif akımli (AC) motor ve jeneratörlerde kullanılan bir yöntemdir.

İndüksiyon, enerji dönüşümü, kablosuz şarj teknolojisi ve manyetik alan ölçümleri gibi birçok farklı alanda kullanılır.