ictihad Ne Demek?

Bir konuda varılan fikir birliği anlamına gelir.

Hukukta bir konuda daha önce verilen kararları esas alarak karar vermeyi anlatır. Daha önceki davalarda verilen kararlar bu açıdan hukuken bağlayıcı olmasalar da yol gösterici olurlar.

İslami terminolojide ise Kuran ve hadislerde çözümü bulunamayan bir konu üzerinde alimlerin akıl ve mantık kullanarak verdikleri hükümleri anlatan bir terimdir.