habsburg hanedanlığı ne demek?

Habsburg Hanedanlığı, Avusturya kökenli bir soylu ailesidir ve Avrupa tarihinde önemli bir rol oynamıştır. 11. yüzyılda, bugünkü İsviçre'nin Aargau kantonunda kurulan Habsburg ailesi, zamanla güçlenerek Avusturya ve çevresinde geniş bir toprak sahibi olmuştur.

Habsburg Hanedanlığı, 13. yüzyılda Almanya'da kurulan Kutsal Roma İmparatorluğu'nu uzun bir süre yönetmiştir. 16. yüzyılda ise aile, Amerika'ya keşifler gönderen İspanya İmparatorluğu'nu da yönetmeye başlamıştır. Bu dönemde Habsburglar, İspanya'nın yanı sıra Hollanda, İtalya ve Brezilya gibi pek çok bölgeyi kontrol etmişlerdir.

Habsburglar, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'na karşı da savaşmışlardır. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlılara karşı yapılan savaşlarda çeşitli başarılar elde etse de, Viyana Kuşatması (1683) sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü kaybetmesine yardımcı olmuşlardır. Bu dönemde Habsburglar, Avrupa'da Katolik Reformu'na karşı da önemli bir güç olarak rol oynamışlardır.

  1. yüzyılda Habsburg Hanedanlığı, Avusturya İmparatorluğu olarak adını değiştirmiştir. Napolyon'un Avrupa'da öncülük ettiği egemenlik savaşları döneminde, Avusturya İmparatorluğu da etkilenmiş ve çeşitli toprak kayıpları yaşamıştır. Ancak 19. yüzyılın başında, Napolyon döneminin sona ermesiyle Habsburglar yeniden güçlenerek bölgede önemli bir rol oynamışlardır.

Ancak 20. yüzyılda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'nın ardından dağılmıştır. Habsburg Hanedanı, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çökmesiyle siyasi gücünü kaybetse de, bugün hala varlığını sürdürmektedir. Ailenin üyeleri, Avusturya ve İspanya'da aristokrat olarak yaşamaktadırlar.