godoş anlamı ne demek?

"Goduş" kelimesi Türk dilinde kullanılan bir argo terimdir. Kelime kaynak olarak Türkçe "godak" kelimesinden gelir ve "şişman, tombul" anlamına gelir. Ancak argo kullanımda kelimenin anlamı "aptal, beceriksiz, beş para etmez biri" gibi daha olumsuz bir anlam kazanır. Bu nedenle, "goduş" kelimesi genellikle alay etmek veya küçümsemek amacıyla kullanılır.