ferit devellioğlu ne demek?

Ferit Devellioğlu, (1906 - 1985) Türk dil bilgini, sözlük yazarı.

1906 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Kumkapı Fransız Okulu ve Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Bir dönem Fransız bankalarında tercüman olarak görev yaptı.

Devellioğlu, 1933 - 1974 yılları arasında ise Türk Dil Kurumu'nda Sözlük Kolu uzmanı olarak görev yaptı.

Ferit Devellioğlu, ünlü Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat adlı sözlüğün yazarıdır. İlk baskısı 1962`de yapılan sözlük Aydın Sami Güneyçal tarafından 1993'te yeniden düzenlenmiş ve genişletilmiştir. 60.000`den fazla sözcüğü kapsayan sözlük eski ve yeni harflerle Osmanlıca`da yer alan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin anlamlarından oluşuyor. Sözlük 2010 yılında yine Aydın Sami Güneycal tarafından (Prof.Dr. Mustafa Çiçekler gözetiminde) ikinci kez yeniden gözden geçirilerek düzeltilmiş ve genişletilmiştir. Yeni madde başları, terkip ve deyimler eklenerek izahları yapılmıştır. Kitabın sonuna Arapça alfabetik dizin ilave edilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonunda sözlük 535 sayfa daha genişleyerek 1730 sayfaya ulaşmıştır. İki renkli (Osmanlıcalar kırmızı, Türkçeler siyah) ve fihristli olarak basılmıştır.

Eserleri

  • Fransızca-Türkçe Halk tabirleri Sözlüğü (1937)
  • Osmanlıca-Türkçe Küçük Lûgat (1949)
  • Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (1962)
  • Türk Argosu İnceleme - Sözlük (1941 - 1959)
  • Osmanlıca-Türkçe Okul ve Yazışma Sözlüğü, 1964, 475 S., Ankara.
  • Fransızca-Türkçe Deyimler Sözlüğü, (1973), 351 s.,Ankara

Orijinal kaynak: ferit devellioğlu. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler