denizcilik ne demek?

Denizcilik, deniz ile bağlantısı olan tüm uğraşlara genel olarak verilen isim. Genelde, deniz taşıtlarında sefer yapmak, gemi işletmeciliği ve deniz sporlarına yönelik kullanılır.

Başvuru kitapları

Türkçe Sözlük ve Ansiklopediler

  • Refik Akdoğan, Türkçe İngilizce Türkçe Açıklamalı Ansiklopedik Denizcilik Sözlüğü, İstanbul Yayunları (Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri) 1988.
  • Münip Baş, Denizcilik Sözlüğü, İstanbul, Akademi Denizcilik, 2011.
  • Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Denizcilik Sözlüğü, Ankara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basımevi, 1991
  • İsmail Hakkı, Gemicilik Fenni. İstanbul: Mekteb-i Fünun-i Bahriye-i Şahane Hurufat Matbaası, 1874
  • Fahrettin Küçükşahin, ansiklopedik Bilimsel ve Teknik Denizcilik Sözlüğü: Türkçe/İngilizce. İstanbul, Akademi Denizcilik, 2003
  • Süleyman Nutki, Istılahat-ı Bahriye, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1905
  • Kamus-i Bahri. Matbaa-i Bahriye. 1917. (Çev. Mustafa Pultar, Kamus-i Bahri: Deniz Sözlüğü) Türkiye İş Bankası Yayınları, 2011
  • Mustafa Pulter, Deniz Balıkları Sözlüğü, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2012

Ayrıca bakınız

Orijinal kaynak: denizcilik. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler