c ile biten 4 harfli kelimeler ne demek?

  1. Pehlivan: Türk geleneksel yağlı güreş sporunda kullanılan bir terimdir. Güreşçi anlamına gelir.

  2. Temelİ: Matematikte kullanılan bir terimdir. Bir sayının asal çarpanlarının küçükten büyüğe sıralanmasıyla oluşan sayısal bir ifadedir.

  3. Kalemİ: Arapça kökenli bir kelime olan kalemi, "kalem" kelimesinin çoğuludur. Kalemler anlamına gelir.

  4. Gülistan: Farsça bir kelime olan gülistan, "gül bahçesi" anlamına gelir. Kelime, genellikle bahçeler veya parklar için kullanılır.