anomer ne demek?

Şeker kimyasında bir anomer, özel bir epimer tipidir. Halkalı halde bir sakkaritin stereoizomeridir (tam anlamıyla bir diastereomerdir), yalnızca hemiasetal (veya hemiketal) karbonunun biçimi farklıdır (bu karbon anomerik karbon olarak da adlandırılır). Eğer anomerik karbonun hidroksil grubu C**H<sub>2</sub>O**H grubuna göre trans konumundaysa, şeker bir alfa anomeridir. Eğer anomerik karbonun hidroksil grubu C**H<sub>2</sub>O**H grubuna göre cis konumundaysa, şeker bir beta anomeridir.

Örneğin, glükozun halkalı biçimleri olan α-<small>D</small>-glükopiranoz ve β-<small>D</small>-glükopiranoz, iki anomerdir.

İki anomerin birbiriine dönüşmesi için kullanılan terim mutarotasyondur.

Anomerler birbirleriyle dinamik bir denge içindedirler. Bir şekerin tüm çözeltilerindeki α ve β anomer oranı, aynı sıcaklık, çözelti ve diğer şartlar için, aynıdır.

İki anomerin farklı optik rotasyonları vardır. Örneğin α-D-glükoz'un optik rotasyonu +112 derece, onun anomeri β-D-glukoz'unki ise +19 derecedir1.

Ayrıca bakınız

Haworth projeksiyonu

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: anomer. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

Kategoriler