anjina pektoris ne demek?

Anjina pektoris (anjina olarak da bilinir), genellikle kalp kasındaki iskemi veya koroner arter spazmı nedeniyle oluşan göğüste ağrı, sıkışma ve baskı hissi. Anjinanın ana sebebi olan koroner arter hastalığı, kardiyak arterlerin ateroskleroza uğramasından kaynaklanır. Anjina pektoris terimi Latince angina (boğaz enfeksiyonu), Yunanca ἀγχόνη ankhonē (boğulma) ve Latince pectus (göğüs) kelimelerinden türemiştir. Böylece "göğüste boğumlanma, sıkışma hissi" olarak Türkçeye çevrilebilir.

Ağrının şiddeti ve kalp kasındaki oksijen yoksunluğunun derecesi arasında zayıf bir ilişki vardır. (Örneğin, kalp krizi riski az veya hiç olmadığı halde şiddetli ağrı hissedilebilir, ve bir kalp krizi hiç ağrısız meydana gelebilir.)

Kötüye giden anjina atakları, dinlenme halinde aniden başlayan anjinalar ve 15 dakikadan fazla süren anjinalar anstabil anjinanın semptomlarıdır. Bunlar miyokard enfarktüsünün (kalp krizi) habercisi olabilir, acil tıbbi yardım gerektirir ve genellikle kalp krizi olarak kabul edilerek tedavi edilir.

Stabil Anjina

"Kararlı anjina" olarak da bilinir. Stabil anjinanın tipik göstergeleri göğüste rahatsızlık ve bazı aktivitelerle (koşma-yürüme vs.) hızlanan ilişkili semptomlarla karakterizedir. Dinlenme esnasında minimal veya var olmayan semptomlar da olabilir. Semptomlar tipik olarak hızlandırıcı aktiviteler durduğunda birkaç dakika içinde azalmaya başlar ve aktivite devamında tekrar ortaya çıkar. Bu şekilde stabil anjina kramp semptomlarına benzemektedir.

Anstabil anjina

Anstabil anjina (akut koroner sendromun bir çeşididir) değişken ve kötüleşen anjina pektoris olarak tanımlanır.

Şu üç özellikten en az birine sahiptir:

  1. Dinlenme durumunda veya minimum eforla ortaya çıkması (genellikle 10 dakikadan uzun sürer)
  2. İlk kez olması veya son 2 ay içerisinde gerçekleşmesi
  3. Şiddeti/sıklığının sürekli artması (öncekilerden daha şiddetli, daha uzun ve sık olması ve geçmesi için giderek daha fazla ilaç gerekmesi)

Patofizyoloji

Anjina, kalbin oksijen ihtiyacıyla bu ihtiyacın karşılanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanır. Bu denge sorunu, oksijen yoksunluğu arttığı durumlardan (örn: egzersiz sırasında) veya oksijen sağlanmasında orantılı artış olmamasından (örn: koroner damarların kasılması ya da ateroskleroz durumunda) kaynaklanabilir.

Tedavi

Anjina tedavisi için en spesifik ilaç nitrogliserindir. Nitrogliserin kalp kasına daha çok oksijen alımını sağlayan kuvvetli bir vazodilatördür. Beta blokörler ve kalsiyum kanal blokörleri kalp iş yükünü azaltmak ve böylece oksijen gereksinimini azaltmak için kullanılır. Nitrogliserin ve sildenafil birlikte alınması hipotansif etkiyi artırır.

Orijinal kaynak: anjina pektoris. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.