𒂗 ne demek?

𒂗, Sümer yazısının bir karakteridir. Sümerler, MÖ 4. binyılda Mezopotamya'da yaşayan bir halktı ve dünyanın ilk uygarlıklarından birini kurmuşlardı. Yazıları, kilden yapılmış tabletler üzerine yazılıyordu ve bu yazılar bugün bile varlığını sürdürmektedir.

𒂗 karakteri, Sümer yazısının bir "kuşak başla" işaretidir, yani bir metnin başladığı yerde kullanılır. Bu karakter bazen modern kaynaklarda "š" olarak transkribe edilir.

Sümer yazısı, zamanla Akad, Babil ve Asur gibi diğer Mezopotamya uygarlıkları tarafından da kullanılmıştır. Bu yazılar üzerindeki çalışmalar, antik dönem tarihi ve arkeolojisi için çok önemlidir.