𒂍 ne demek?

𒂍, Mezopotamya Yazıtları'nda bulunan bir çivi yazısı karakteridir. Sumerler tarafından kullanılan logogramdır ve "baş" anlamına gelir. Kelimenin kullanımı, başı öne veya yukarıya çevirerek farklı anlamlarda yorumlanabilir. Çivi yazısı, yaklaşık 3500 yıl boyunca Mezopotamya bölgesinde kullanılan bir yazı sistemidir ve çivi yazısı tabletleri, antik Sümer ve Akad dönemlerinden beri önemli belge kaynakları olarak hizmet etmiştir.