şeker pancarı ne demek?

Şekerpancarı, etli kökünden şeker elde edilen, ıspanakgiller familyasından 2 yıllık tarım bitkisi. 1 yıl vejetatif organları, 2. yıl ise generatif organları gelişir. Tohumları birleşik halde bulunur.

Boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne göre 85–180 cm arasında değişmektedir. Avrupa Birliği, ABD ve Rusya dünya üretiminde ilk üç sırayı alır. Ticari bir bitkidir. Dünyada şeker üretiminin %30'u şeker pancarından elde edilir.

Şeker pancarının yapısı %4,5 hücre dokusu, %4,5 kimyasal bağlı su, %90,95 öz suyu'ndan oluşmaktadır. Pancar öz suyunun bileşimi ise %15,18 şeker (sakkaroz), %1,0-1,6 diğer şeker dışı organik maddeler, %0,8 inorganik tuzlardan oluşmaktadır. Türkiye dünya şeker pancarı üretiminde 5. sırada yer almaktadır.

<table> <caption>En çok üretim yapan ülkeler—2013</caption> <thead> <tr class="header"> <th><p>Sıra</p></th> <th><p>Ülke</p></th> <th><p>Üretim <small>(milyon ton)</small></p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>1</p></td> <td></td> <td><p>39.2</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>2</p></td> <td></td> <td><p>33.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>3</p></td> <td></td> <td><p>29.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>4</p></td> <td></td> <td><p>22.8</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>5</p></td> <td></td> <td><p>16.5</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>6</p></td> <td></td> <td><p>12.1</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>7</p></td> <td></td> <td><p>10.8</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>8</p></td> <td></td> <td><p>10.6</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>9</p></td> <td></td> <td><p>10.0</p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p>10</p></td> <td></td> <td><p>8.0</p></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p><strong>Total</strong></p></td> <td><p>Dünya</p></td> <td><p><strong>250.2</strong></p></td> </tr> <tr class="even"> <td><p><em>Kaynak: FAO</em><a href="#fn1" class="footnote-ref" id="fnref1" role="doc-noteref"><sup>1</sup></a></p></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <section class="footnotes footnotes-end-of-document" role="doc-endnotes"> <hr /> <ol> <li id="fn1" role="doc-endnote"><a href="#fnref1" class="footnote-back" role="doc-backlink">↩︎</a></li> </ol> </section>

En çok üretim yapan ülkeler—2013

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: şeker pancarı. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Kategoriler