ünsüz ne demek?

Ünsüz, sessiz ya da konsonant; m, r, g gibi, oluşması esnasında, kısmen de olsa, bir engele çarpan konuşma sesi.1 Ünsüzler, ünlülerle birlikte kullanılarak heceleri meydana getirirler:2 de, le, em, es, bi, si gibi.3

Türk alfabesinin yapısı gereği hemen hemen tüm sesler bir harf ile karşılanmıştır. Bu nedenle Türkçede ünsüz seslere karşılık gelen harflere ünsüz harfler denir. Ancak pek çok dilde aynı durum söz konusu değildir ve ünsüz harfler bazen birden çok sesi de karşılarlar.

Akciğer ünsüzleri
Eklemleme yeri →
Çiftdudaksıl
Eklemleme biçimi ↓
Patlamalı
Genizsil
Titrek
Çarpmalı
Sürtünmeli
Yansürtünmeli
Sürtünmesiz
Yansürtünmesiz

Notlar:

  • Çift olarak yazılan sembollerden soldaki ötümsüz, sağdaki ötümlü ünsüzleri gösterir.
  • Koyu alanlar, sesletimi imkânsız olduğu değerlendirilen ünsüzleri gösterir.

<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Akciğer dışı ünsüzler</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Şaklamalar</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Diğer simgeler</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> </tbody> </table>
  • [ɧ] sesinin çıkış yeri tartışmalıdır.
<table> <thead> <tr class="header"> <th><p>Patlamalı sürtünmeliler</p></th> </tr> </thead> <tbody> <tr class="odd"> <td><p>Çubuklu</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td><p>Eşzamanlı ünsüzler</p></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> <tr class="odd"> <td></td> </tr> <tr class="even"> <td></td> </tr> </tbody> </table>

Yumuşak ve sert ünsüzler

Ses tellerinin titreşmesiyle oluşan ünsüzlere yumuşak, ötümlü veya tonlu ün­süzler denir: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Ses telleri titreşmeden oluşan ünsüzlere ise sert, ötümsüz veya tonsuz ünsüzler denir: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Ergin, Muharrem. Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak Yayım, 2009.

Notlar

Orijinal kaynak: ünsüz. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Ergin 90

Kategoriler