çingenece ne demek?

Çingenece1 ya da Romanca, Çingenelerin yaşadığı tüm ülkelerde konuşulur, ancak bölgeden bölgeye çok fazla değişkenlik gösterir ve birçok Çingene bu dili unutup yaşadıkları ülkenin dilini konuşmaya başlamıştır. Bu dil Hint-Aryan dillerine mensuptur ve Çingeneler Hindistan kökenli oldukları için Hint dilleriyle yakından akrabadır.

Çingenecenin en büyük özelliği, bulunduğu muhitin yaygın dilleri Türkçe, Sırpça ve Arnavutçadan yoğun bir şekilde etkilenmiş olmasıdır. Özellikle Yugoslavya devrinde Sırp-Hırvatçadan söz varlığı bakımından oldukça büyük etki yaşanmıştır. Bu etki sözdiziminde de kısmen görülür.

Bazı sözcükler ve deyimler

ÇingeneceTürkçe
Lacho DivesMerhaba
Sökerdan?Nasılsın?
Lachoİyiyim.
Pachave tutTeşekkür ederim
Nay pala soste!Bir şey değil
Katar isinan?Neredensin?
Sar buchhos tuke? / toro alav so?Adınız ne?
Miro Lav si o/e...Benim adım...
AvaEvet
NaHayır
Toro familyas tusa?Aileniz sizinle birlikte mi?
Kate casa?Nereye gidiyorsunuz?
tumen na axaylava.Sizi anlamıyorum.
Hacheres man?Anladınız mı beni?
T'aves mansa.Gel benimle.
Avel kay.Buraya gel.
Tu katar isinan?Nerelisin?
Sobor pala isinanız?Kaç kardeşsiniz?
Ti day cundi isi?Annen hayatta mı?
Te dayako alav so?Annenin adı ne?

Ayrıca bakınız

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: çingenece. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. AnaBritannica (1987, 6. cilt, sayfa: 474 Çingenece)

Kategoriler