zorlayınca olmaz nasipse olur ama zorlamadan da nasip olmaz... çünkü kader gayrete aşıktır ne demek?

Bu söz genellikle başarılı olmak için çaba sarf etmek ve kaderin de etkisine inanmak arasında bir denge olduğunu anlatır.

"Zorlayınca olmaz, nasipse olur ama zorlamadan da nasip olmaz. Çünkü kader gayrete aşıktır" sözü, kişinin hedeflerine ulaşmak için çaba göstermesi gerektiğini vurgular. Zorlama ya da aşırı gayretin, başarıyı getireceği anlamı taşınmaz. Çünkü bazı şeylerin gerçekleşmesi için zamanın ve uygun koşulların gelmesi gerekmektedir.

Ancak yalnızca kaderin beklenmesi, harekete geçmeden başarıya ulaşılacağı anlamına da gelmez. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için belirli bir çaba sarf etmek, kararlılık göstermek ve sürekli düşünce ve eylemlerimizi yönlendirmek gerekir. Başarı kaderle birleştiğinde, çaba ve emeklerimizin sonucunda gerçekleştiği düşünülür.

Sonuç olarak, bu söz, kişinin kader ve çaba arasında bir denge kurması gerektiğini anlatır. Kaderi beklerken çaba sarf etmek, hedeflere ulaşmak için önemlidir.