yosma Ne Demek?

Günümüzde hafifmeşrep anlamında argo anlamı ağır basan bu kelime arkaik olarak şen, güzel, hayat dolu kadın anlamına da gelir ve o anlamda isim olarak kullanıldığı yerler vardır.