yapı izomeri ne demek?

Yapı izomerleri, moleküllerin aynı moleküler formülüne sahip olmalarına rağmen farklı yapıya sahip olmalarıdır. Bu, moleküllerin atomların bağlanma şekilleri, geçiş durumları, işaretlemeleri ve/veya atomların konumları arasındaki farklılıklara dayanır. İki temel türü vardır: sterioizomerler ve tautomerler. Sterioizomerler, moleküllerin üç boyutlu yapılarının farklılıklarına dayanırken, tautomerler, moleküllerin farklı yapısı sonucu meydana gelir. Bu izomerler, kimyasal reaksiyonlarda farklı özellikleri sergileyebilir ve çeşitli kimyasal ve biyolojik etkileri olan farklı bileşikler oluşturabilirler.