yamas ne demek?

Yamas, Hindu felsefesinde ve yoga pratiğinde kullanılan bir terimdir ve hayatın etik yönünü açıklar. Yamas, Sanskritçede "kontrol etme", "disiplin" veya "yönetme" anlamına gelir.

Beş Yamas şunlardır:

  1. Ahimsa: Şiddet olmaksızın diğer tüm varlıklara saygı göstermek.

  2. Satya: Doğruyu söylemek ve gerçekçi olmak.

  3. Asteya: Hırsızlık yapmamak veya başkalarının haklarını çiğnememek.

  4. Brahmacharya: Cinsel arzuların kontrolü ve disiplini.

  5. Aparigraha: Kendini kısıtlamak ve açgözlülükten kaçınmak.

Bu yamaların amacı, bir kişinin içsel barışını sağlamak, davranışını kontrol etmek ve karmaşık dünyada doğru kararlar vermesine yardımcı olmaktır.