ya şafi entel bâkî'' ne demek?

"Ya Şâfi entel Bâkî" ifadesi, Arapça kökenli bir dizedir ve tasavvuf edebiyatında sıkça kullanılır. Dize, Allah'ın isimlerinden olan "Şâfi" ve "Bâkî"nin birleşiminden oluşur.

  • "Şâfi": Arapça kökenli bir kelime olup "şifa veren, tedavi eden" anlamına gelir. Allah'ın şifaları sağlayan, sıkıntıları gideren niteliklerini ifade eder.
  • "Bâkî": Arapça kökenli bir kelime olup "ebedi, sonsuz" anlamına gelir. Allah'ın ebedi ve değişmez varlığını ifade eder.

Birlikte kullanıldıklarında "Ya Şâfi entel Bâkî" ifadesi, "Ey şifaları sağlayan Allah, ey ebedi olan Allah" şeklinde tercüme edilebilir. Bu dize, Allah'ın sonsuz ve ebedi olan gücünü, şifa verici niteliklerini yüceltmek amacıyla kullanılır.

Bu ifadenin tasavvuf edebiyatında kullanımı, Allah'ın güç, şifa ve sonsuzluk gibi niteliklerini anlamak, O'na yakınlık ve mürşitlik arayışında bulunan tasavvufi şairler tarafından yaygındır. Bu dize, Allah'a yönelik bir yakarış ve O'na teslimiyeti ifade etmek amacıyla kullanılır.