what Ne Demek?

What İngilizcede ne anlamına gelir. Ne sorusunu sormak için what kelimesi kullanılır.

Örnek: What is this?
Bu ne?