unicef in anlamı ne demek?

UNICEF, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (United Nations Children's Fund) anlamına gelir. 1946 yılında kurulan UNICEF, çocukların sağlık, beslenme, eğitim ve korunma gibi temel haklarını korumak ve geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. UNICEF, dünyadaki en savunmasız ve dezavantajlı çocuklara yardım etmek için uluslararası düzeyde projeler yürütmekte ve destek sağlamaktadır. Çocukların eşit fırsatlara sahip olması, sağlıklı ve güvenli bir çocukluk geçirmeleri, şiddet, istismar ve sömürüden korunmaları UNICEF'in öncelikli hedeflerinden biridir. UNICEF'in çalışmaları bağışlar ve uluslararası ilişkiler yoluyla finanse edilmektedir.