tracheophyta ne demek?

Damarlı bitkiler, (Latince vasculum kelimesinden kaynaklanmaktadır) aynı zamanda tracheophytes (Yunanca trakea kelimesinden kaynaklanmaktadır) olarak bilinen, yaklaşık 300.000 bitki türünü ihtiva eden geniş bir bitki grubunu ifade eder.1 Damarlı bitkiler arasında Lycopodiopsida, at kuyruğu, Polypodiopsida, açık tohumlular ve çiçekli bitkileri bulunmaktadır. Bu grup için önerilen isimler arasında Tracheophyta,2 3 Tracheobionta4 ve Equisetopsida sensu lato bulunmaktadır.

Özellikleri

Bitki bilimciler damarlı bitkileri üç temel özellik ile tanımlar:

  1. Damarlı bitkiler, bitkinin tamamında görülen damar dokusuna sahiptir. Bitkilerde iki çeşit damarlı doku oluşur: odun borusu ve soymuk borusu. Bu ikisi birbirleriyle yakından ilişkilidir ve tipik olarak bitkide birbirine bitişik olarak bulunurlar.5
  2. Damarlı bitkilerde, ana üretim fazı spor üreten ve diploid (hücre başına iki kromozom setine sahip) olan sporofittir.
  3. Damarlı bitkiler (bazı bitkiler bu özelliklerin bir veya daha fazlasını ikincil olarak kaybetmiş olsa bile), gerçek köklere, yapraklara ve gövdelere sahiptir.

Bibliyografya

  • , in

Dış bağlantılar

Kaynakça

Orijinal kaynak: tracheophyta. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. Abercrombie, Hickman & Johnson. 1966. A Dictionary of Biology. (Penguin Books)

Kategoriler