trabzonluların kullandığı cümleler ne demek?

Trabzonlular genellikle günlük hayatta bazı özgün ifadeler ve ağız yapıları kullanmaktadır. Bu cümleler Trabzon şivesini yansıtmakta ve Trabzonlular arasında anlaşma ve iletişimi kolaylaştırmaktadır. İşte bazı örnekler:

  1. "Ayvayı yedik!" - Bu ifade genellikle bir problemle karşılaşıldığında kullanılır ve "İşler karıştı" anlamına gelir.

  2. "Sağol" - Teşekkür etmek için kullanılan bir ifadedir. Trabzonlular genellikle "Sağol" yerine "Çok sağol" şeklinde daha uzun bir ifade kullanırlar.

  3. "Hadi ya!" - Şaşkınlık veya beğeni ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. "Gerçekten mi?" anlamında da kullanılabilir.

  4. "Tamam da!" - Anlaşmazlık veya itiraz durumunda kullanılan bir ifadedir. "Evet, ama..." anlamında da kullanılır.

  5. "Bilen biliyor!" - Bir konuda uzman olan birine atıfta bulunurken kullanılan bir ifade. "Konuyu bilenler için anlamak kolaydır" anlamını taşır.

  6. "Yok canım!" - İnançsızlık veya şüphe ifade etmek için kullanılır. "Bunu mu demek istiyorsun?" anlamında da kullanılabilir.

  7. "Dokuz köyden kovulan!" - Çok gezen veya işi gücü olmayan bir kişi için kullanılan bir ifadedir. "Hiçbir yere sığamayan" anlamını taşır.

  8. "Çomak sokma!" - Başka birinin işine karışma veya sorun çıkarma anlamında kullanılan bir ifadedir.

Bu örnekler Trabzon şivesinin bazı karakteristik ifadeleridir ve Trabzonlular arasında günlük konuşmalarda sıkça kullanılmaktadır.