thermo sulidin yanma neden olur ne demek?

Thermo sulidin (C12H24S) yanma neden olabilir çünkü reaktif bir bileşiktir ve oksijen ile temasında ısınarak alevlenir. Yanma reaksiyonu, sulidinin moleküler yapısındaki hidrojen atomlarının oksijen ile reaksiyona girmesi ve su (H2O) oluşturmasıyla gerçekleşir. Aynı zamanda sülfür (S) atomları da oksijen ile reaksiyona girerek sülfür dioksit (SO2) üretebilir. Yanma reaksiyonu sırasında ısı ve ışık açığa çıkar ve molekül yapısındaki karbon ve hidrojen atomları oksijen ile reaksiyon vererek karbondioksit (CO2) ve su buharına (H2O) dönüşebilir. Ancak yanma işlemi kontrol edilemezse veya yeterli oksijen bulunmazsa termodin sulidin yanma sonucunda karbon monoksit (CO) ve kısmen yanmış ürünler oluşabilir.