tevekkül ne demek?

Tevekkül (), Arapça'da dilinde, Allah'a veya "Onun planlarına güvenmeye" dayalı teslimiyeti anlatan İslami bir terimdir.1 Bir başka anlatım ile; bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu Allah'tan beklemek anlamına gelmektedir.2

İslami kullanım

Kuran'da 38 yerde tevekkül kelimesi kullanılmıştır.3

Hadis; Ömer bin Hattab tarafından aktarıldığı rivayet edilen hadise göre “Eğer siz Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, (Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırırdı. Kuşlar sabahları kursakları boş olarak çıktıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler. ” 4

Ayrıca islami terimler

Kaynakça

Dış bağlantılar

Orijinal kaynak: tevekkül. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.

Footnotes

  1. "Ibn Abī al-Dunyā: Certainty and Morality". Leonard Librande, Studia Islamica, No. 100/101 (2005), pp. 5-42. Published by: Maisonneuve & Larose

Kategoriler