tasadduk anlamı ne demek?

Tasadduk, Arapça kökenli bir kelimedir ve "bağış, sadaka, hayırseverlik yapma" gibi anlamlara gelir. Tasadduk etmek ise, imkanları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, bağışta bulunmak anlamına gelir. Tasadduk etmek, İslam dininde de önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Müslümanlar, zekat, sadaka, fitre gibi çeşitli tasadduk türlerini yerine getirerek Allah rızasını kazanmaya çalışırlar. Tasadduk ayrıca, insanlar arasında dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendirir ve toplumsal bir erdem olarak değerlendirilir.