tarihte barlas ismi ne demek?

"Barlas" ismi, Türk tarihinde Orta Asya kökenli önemli bir aşiret ve hanedanlık adıdır. Bu isim, Türk boylarının arasında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır.

Barlas Aşireti, Cengiz Han'ın emriyle İran'ın Horasan bölgesine göç etmiş ve bu bölgede Moğol beyliklerinden biri olan Buhara Hanlığı'nı kurmuştur. Barlas ailesi, Horasan'da önemli bir siyasi ve kültürel güç olmuş ve bu bölgede hükümet ve ordu görevlerinde etkili olmuştur.

Barlas Aşireti'ne mensup olan Temuçin, daha sonra Cengiz Han olarak tarihe geçmiştir. Cengiz Han, Moğol İmparatorluğu'nu kurmuş ve büyük bir imparatorluk hâline getirmiştir.

Barlas hanedanı, Cengiz Han'ın ölümünden sonra da etkisini sürdürmüş ve Moğol İmparatorluğu'nun önemli hanedanlıklarından biri olmuştur. Özellikle Timur (Tamerlân) döneminde Barlas hanedanının büyük önemi ortaya çıkmıştır.

Barlas hanedanı, Asya'nın yanı sıra Hindistan, İran ve Türkistan gibi çeşitli bölgelerde hüküm sürmüştür. Özellikle Babür İmparatorluğu'nu kuran Babür Şah, Barlas hanedanından gelmektedir.

Günümüzde "Barlas" ismi, Türkçe konuşan topluluklar arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkede bu isme rastlamak mümkündür.