talisman ne demek?

Talisman, belirli bir güç veya enerjiyi koruduğuna, lanetlediğine veya çeken bir nesne veya semboldür. Talismanların tarihi, antik çağlara kadar uzanır ve farklı kültürlerde kullanılmıştır. İnanışa göre, talismanlar güçlü bir enerjiye sahiptir ve insanları korur, şans getirir veya olumsuz etkilerin önüne geçerler. Bazı talismanlar, bazı dinlerde veya geleneklerde kutsal kabul edilir ve bu inanışa göre, kullanıcısına ruhani bir yarar sağlar. Talismanlar, genellikle bir amuletin veya takı olarak kullanılır ve kullanıcının üzerinde taşınması gereken bir nesnedir.