taciz video ne demek?

Özelden bir insanın veya kamuya açık bir alanda bir kişinin rızası olmadan fiziksel temas veya cinsel içerikli sözel veya davranışsal saldırıda bulunulması şeklindeki suçlara taciz denir. Taciz videoları da bu suçların bir şeklidir ve insanların özel hayatına müdahale eden, onları hedef alan, onları maruz bırakan ve onları aşağılayan videoların yayınlanması veya paylaşılması şeklinde de tanımlanabilir. Taciz videoları genellikle mağdurun utanç, acı ve stresle başa çıkmasını zorlaştırdığından, yaşamlarını etkilemektedir. Bu videoların yayınlanması veya paylaşılması, meslek yaşamını etkileyebilir, sosyal izolasyon ve hatta intihar nedeni olabilir. Taciz videolarına karşı sert yasal yöntemler gereklidir, böylece bu suçun önemli bir tıkanma noktası yapılabilir.