türkçedeki en uzun kelime ne demek?

Türkçedeki en uzun kelime "muvaffakiyetsizleştiricileştiriveremeyebileceklerimizdenmişsinizcesine" kelimesidir. Kelime, sözlük anlamı olarak "apparently, you are one of those whom we cannot easily make a person who is unsuccessful" olarak çevrilebilir.

Kelimenin yapısı, Türkçedeki birçok kelimenin yapısına benzer şekilde eklerin eklenmesiyle oluşmuştur. Kelimenin başlangıcı "muvaffakiyet" kelimesiyle başlamaktadır, ardından bir dizi ek eklenerek kelime uzatılmıştır. Bu tür uzun kelimeler Türkçede özellikle resmi yazışmalarda ve hukuk metinlerinde kullanılmaktadır.

Daha önce Türkçedeki en uzun kelime "Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmışsınız" kelimesi iken, Çekoslovakya'nın dağılmasıyla birlikte bu kelime uzunluğunu kaybetmiştir.