türkçede kaç arapça kelime var ne demek?

Türkçede Arapça kökenli kelime sayısı yaklaşık olarak 3,000 ile 4,500 arasındadır. Türkçenin Arapça'dan aldığı kelimeler çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Özellikle din, bilim, edebiyat ve hukuk gibi alanlarda Arapça kökenli kelimeler sıkça kullanılmaktadır. Bunlar arasında "Allah", "Kur'an", "şeytan", "melek", "cennet", "cehennem" gibi dini terimler; "matematik", "kimya", "fizik", "astronomi" gibi bilimsel terimler; "hükümet", "adalet", "hakim", "davalı", "mahkeme" gibi hukuki terimler yer almaktadır. Bu Arapça kökenli kelimeler zaman içerisinde Türkçe diline adapte olmuş ve Türkçenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.