sonu nil ile biten kelimeler ne demek?

Sonu nil ile biten kelimeler oldukça azdır ve genellikle farklı dillerde kullanılırlar. Bazı örnekler:

  • Reptil: Sürüngen hayvanları ifade eden bir kelime. İngilizce'de "reptile" olarak geçer ve sonu "ile" yerine "le" ile biten bir kelimedir.
  • Gentil: Fransızca kökenli bir kelime olan "gentil" nazik, kibar, saygılı anlamlarına gelir. Türkçe'de "gentil" kelimesinin kullanımı pek yaygın değildir.
  • Subotnik: Rusça kökenli bir kelime olan "subotnik" haftasonu yapılan sosyal çalışmalara verilen isimdir. Türkçe'de de aynı anlamda kullanılır.
  • Arsenik: Zehirli bir kimyasal madde olan arseniğin adıdır. İngilizce'de "arsenic" olarak geçer ve yine "ile" yerine "ic" ile biten bir kelimedir.
  • Manil: Fransızca kökenli bir kelime olan "manil" derinlik anlamına gelir. Türkçe'de kullanımı pek yaygın değildir.

Bu gibi sonu "nil" ile biten kelimeler, genellikle tıbbi terimlerde veya kimya terminolojisinde kullanılır.