slp yorum ne demek?

SLP (Speech-Language Pathology) yorumu, dil ve konuşma bozukluğu olan insanlara yardımcı olan konuşma dil patolojisi uzmanları tarafından yapılan bir değerlendirmedir. Bu değerlendirme, bireyin dil, artikülasyon, fluency (akıcılık) ve ses bozuklukları gibi konuşma problemlerini belirlemek için yapılan bir dizi test ve ölçümü içerir.

SLP yorumu, bireyin konuşma bozukluğu hakkında ayrıntılı bir anlayış sağlar ve tedavi planlarına rehberlik eder. SLP yorumu, birçok alanda kullanılır, örneğin okul sistemi, sağlık kuruluşları, rehabilitasyon merkezleri ve özel pratisyenler arasında.